Giá trị cốt lõi


Đưa thương hiệu của khách hàng vươn xa

Với phương châm “đưa thương hiệu của khách hàng vươn xa”, Công ty luôn cung cấp các sản phẩm công nghệ thông tin uy tín, chất lượng, đáp ứng nhu cầu kinh doanh của khách hàng.

Đoàn kết và sáng tạo

“Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

Xây dựng một tập thể đoàn kết, gắn bó và sáng tạo là một trong những tiêu chí hàng đầu trong chiến lược phát triển của Công ty. Thành công và sức mạnh của Công ty có được ngày nay phần lớn là nhờ phát huy tối đa sức sáng tạo, tinh thần đoàn kết, tự chủ của tập thể các cán bộ nhiệt tình, năng động đang làm việc tại Công ty.

Coi trọng nhân tài

Coi trọng nhân tài là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Bác Hồ đã từng nói: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. Những thành tựu mà Công ty đã đạt được cho đến ngày nay đều là do tập thể cán bộ công nhân viên đoàn kết, sáng tạo, nhiệt tình và hết mình gây dựng lên. Vì vậy, Công ty Cổ phần Công nghệ và Phần mềm Hồng Lĩnh luôn có chính sách trọng dụng và thu hút hiền tài.

 

Slogan của Công ty

Đưa thương hiệu của bạn vươn xa