Start
36.000
vnđ/tháng

300MB

Dung lượng

5GB

Băng thông
 

10

Địa chỉ Email
 

0

Addon Domain
 

3

Sub Domain
 

3

Park/Alias Domain
 

1

My SQL

 

Start Plus
63.000
vnđ/tháng

600MB

Dung lượng

15GB

Băng thông
 

15

Địa chỉ Email
 

0

Addon Domain
 

Unlimited 

Sub Domain

Unlimited 

Park/Alias Domain

1

My SQL

 

Silver
90.000
vnđ/tháng

800MB

Dung lượng

Unlimited 

Băng thông

25

Địa chỉ Email
 

0

Addon Domain
 

Unlimited 

Sub Domain

Unlimited 

Park/Alias Domain

3

My SQL

 

Silver Plus

135.000
vnđ/tháng

1.100MB

Dung lượng

Unlimited 

Băng thông

40

Địa chỉ Email

1

Addon Domain
 

Unlimited 

Sub Domain

Unlimited 

Park/Alias Domain

5

My SQL

 

Gold
160.000
vnđ/tháng

1.500MB

Dung lượng

Unlimited 

Băng thông

Unlimited 

Địa chỉ Email

2

Addon Domain
 

Unlimited 

Sub Domain

Unlimited 

Park/Alias Domain

7

My SQL

 

Gold Plus
250.000
vnđ/tháng

3.000MB

Dung lượng

Unlimited 

Băng thông

Unlimited 

Địa chỉ Email

3

Addon Domain
 

Unlimited 

Sub Domain

Unlimited 

Park/Alias Domain

9

My SQL

 

Platinum
380.000
vnđ/tháng

5.000MB

Dung lượng

Unlimited 

Băng thông

Unlimited 

Địa chỉ Email

4

Addon Domain
 

Unlimited 

Sub Domain

Unlimited 

Park/Alias Domain

11

My SQL

 

Platinum Plus
490.000
vnđ/tháng

7.000MB

Dung lượng

Unlimited 

Băng thông

Unlimited 

Địa chỉ Email

5

Addon Domain
 

Unlimited 

Sub Domain

Unlimited 

Park/Alias Domain

15

My SQL
 

 
 

Dịch vụ cộng thêm

Băng thông (Bandwidth) Mỗi 1GB băng thông tiếp theo 15.000vnđ/tháng
Dung lượng lưu trữ Mỗi 100MB lưu trữ tiếp theo 30.000vnđ/tháng