Đăng ký tên miền ngay từ bây giờ để bảo vệ thương hiệu của bạn


Tên miền Việt Nam

Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì/năm Transfer
.vn 350.000vnđ 480.000vnđ Miễn phí
com.vn 350.000vnđ 350.000vnđ Miễn phí
net.vn | .biz.vn 350.000vnđ 350.000vnđ Miễn phí
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn
| .int.vn | .ac.vn | .info.vn | .health.vn
Tên miền theo địa giới hành chính
200.000vnđ 200.000vnđ Miễn phí
nam.vn 30.000vnđ 30.000vnđ Miễn phí

Tên miền quốc tế

Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì/năm Transfer
.com | .net  | .org Miễn phí   280.000vnđ   230.000vnđ
.us Miễn phí   270.000vnđ   220.000vnđ
.biz Miễn phí   290.000vnđ   240.000vnđ
.info Miễn phí   300.000vnđ   240.000vnđ
.co.in | .net.in | .org.in
| .firm.in | .gen.in | .ind.in
Miễn phí   260.000vnđ   210.000vnđ
.cc Miễn phí   800.000vnđ   640.000vnđ
.ws Miễn phí   290.000vnđ   240.000vnđ
.tv Miễn phí   940.000vnđ   760.000vnđ
.mobi Miễn phí   480.000vnđ   390.000vnđ
.eu Miễn phí   290.000vnđ   290.000vnđ
.asia Miễn phí   420.000vnđ   340.000vnđ
.me Miễn phí   650.000vnđ   520.000vnđ
.tel Miễn phí   360.000vnđ   290.000vnđ
.co Miễn phí   820.000vnđ   660.000vnđ
.com.co | .net.co | .nom.co Miễn phí   480.000vnđ   390.000vnđ
.in Miễn phí   500.000vnđ   400.000vnđ
.co.uk | .org.uk | .ltd.uk |
 .plc.uk | .me.uk
Miễn phí   380.000vnđ   310.000vnđ
.com.tw | .idv.tw | .game.tw |
 .ebiz.tw | .club.tw
Miễn phí   840.000vnđ   680.000vnđ
.tw Miễn phí   980.000vnđ   580.000vnđ
.name Miễn phí   290.000vnđ   240.000vnđ
.jp Miễn phí   2.460.000vnđ   1.970.000vnđ
.bio Miễn phí   1.932.000vnđ   1.545.600vnđ
.press | .bar | .build Miễn phí   1.921.000vnđ   1.536.800vnđ
.hamburg | .london Miễn phí   1.514.000vnđ   1.211.200vnđ
.mortgage | .degree Miễn phí   1.153.000vnđ   922.400vnđ
.hosting Miễn phí   775.000vnđ   620.000vnđ
.pics Miễn phí   576.000vnđ   470.000vnđ
.link Miễn phí   271.000vnđ   220.000vnđ
.click Miễn phí   237.000vnđ   189.600vnđ
.pictures | .audio | .juegos Miễn phí   294.000vnđ   235.200vnđ
.xyz Miễn phí   300.000vnđ  
.nagoya | .okinawa | .ryukyu | .club Miễn phí   407.000vnđ   326.000vnđ
.red | .shiksha | .kim | .blue
| .pink | .onl
Miễn phí   441.000vnđ   352.800vnđ
.uno Miễn phí   500.000vnđ   400.000vnđ
.reviews | .diet | .band | .news
| .help | .dance
Miễn phí   576.000vnđ   460.800vnđ
.rest | .haus | .actor | .blackfriday
| .christmas
Miễn phí   945.000vnđ   756.000vnđ
.lawyer | .dentist | .attorney Miễn phí   983.000vnđ   786.400vnđ
.ink Miễn phí   1.006.000vnđ   804.800vnđ
.physio Miễn phí   2.339.000vnđ   1.871.200vnđ
.host | .accountants | .credit |
.investments | .loans | .energy
Miễn phí   2.486.000vnđ   1.988.800vnđ
.creditcard Miễn phí   3.774.000vnđ   3.019.200vnđ
.luxury Miễn phí   15.000.000vnđ   12.000.000vnđ
.rich Miễn phí   62.999.000vnđ   50.399.200vnđ